İnsan Kaynakları

OİLONE gücünü ortak değerlere sahip, özgüvenli, yeniliklere açık, çevreye ve topluma duyarlı
insan kaynağından almaktadır. En önemli varlığı olan insan kaynağının daha etkin, verimli ve yüksek
motivasyonla çalışabilmesini sağlamak için gerekli iklimi yaratmayı hedeflemektedir.

OİLONE'da her çalışanımız kendi işinin lideridir. Karşılaştıkları yetkinlik ve performans
değerlendirmeleri sonucunda kendi kariyer hedeflerini, yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar,
planlar ve yönetirler. Böylece her bir çalışanımız işin asıl sahibi gibi hareket eder ve karar verir.

OİLONE, çalışanlarının gelişimine ve motivasyonun her zaman yüksek olmasına önem
vermektedir. Yeniliklere ve değişime açık, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, yaratıcı ve girişimci
bireylerin öncelikle tercih ettiği ve tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları kuruluş haline gelme
hedefimizi sürdürüyor olacağız.